Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
►Shop Mua Bán Thuê Acc Đột Kích Liên Hệ FB Admin Để Lên Đối Tác Nhận Chiết Khấu Đổi Thẻ Giá Tốt 
►Kết Nối
API với các shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện vi phạm khóa tài khoản v.v !
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn và ghi đúng serial
Hotline/Zalo : 0776666060 (Nguyễn Anh Kiệt) 

Lịch Sử Đổi Thẻ Tại Đây . Thống Kê Sản Lượng Tại Đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 11.1% 14.2% 14.2% 14.2% 14.5% 14.5% 14.5% 14% 14%
Thành viên 11.1% 14.2% 14.2% 14.2% 14.5% 14.5% 14.5% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 12%
Thành viên 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 15.1% 14.1% 14.1% 14.1%
Thành viên 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 15.1% 14.1% 14.1% 14.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4%
Thành viên 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 10.1% 10.1% 14.3% 10.1% 10.1% 10.1% 14.3% 9.6% 9.6%
Thành viên 10.1% 10.1% 15% 10.1% 10.1% 10.1% 15% 9.6% 9.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 14.6% 14.6% 30.5% 14.6% 14.6% 14.6% 30.5% 14.1% 14.6% 15.6% 15.6% 15.6%
Thành viên 14.6% 14.6% 32% 14.6% 14.6% 14.6% 32% 14.1% 14.6% 15.6% 15.6% 15.6%