Nạp tiền điện thoại

Dịch vụ nạp tiền tài khoản sim Viettel trả sau

Nạp Viettel trả sau Chiết khấu Số tiền
10,000 đ 3% 9,700đ
20,000 đ 3% 19,400đ
30,000 đ 3% 29,100đ
50,000 đ 3% 48,500đ
100,000 đ 3% 97,000đ
200,000 đ 3% 194,000đ
300,000 đ 3% 291,000đ
500,000 đ 3% 485,000đ